Svenska kyrkan - kristen begravning

I Sverige är nästan 70% medlemmar i Svenska kyrkan. Det är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som framträder som församlingar och stift. Svenska kyrkan har också nationella organ. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet.
Sedan 1996 blir man medlem i Svenska kyrkan genom att döpas. Det finns också möjlighet att tillhöra kyrkan ”i avvaktan på dop”.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den begravningsceremoni som drygt 75% av dem som avlider i Sverige använder sig av. Som regel hålls ceremonin i en kyrka eller kapell och utförs den av en präst som tillhör Svenska kyrkan görs det ”enligt Svenska kyrkans ordning” för begravningsgudstjänst. Den är förbehållen medlemmarna i Svenska kyrkan.

Begravningsgudstjänst ingår i samlingsbegreppet kyrklig handling. Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri som gudstjänst för medlemmarna, vilket innebär att präst, musiker och lokal är avgiftsfritt. Övriga kostnader, till exempel extra musik utanför det som ingår i ritualen, eventuella solosånger, kista, eventuell urna, kistdekorationer, förtäring, dödsannonser o s v är kostnader som belastar dödsboet.
I takt med att andelen medlemmar i Svenska kyrkan minskar genom utträden eller avsaknad av dop, krymper dock andelen avlidna som automatiskt har rätt att få en kyrklig begravning. Enligt Svenska kyrkans synsätt skall man respektera den dödes önskan och inte utföra en kyrklig begravning över någon som ej är medlem.
En kyrklig begravning kan också hållas i någon frikyrka, till exempel pingstkyrkan, baptistkyrkan osv, för deras medlemmar.
 
Kristen begravning enligt Svenska kyrkans ordning
Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

    Klockringning
    Ingångsmusik
    Extrasång/musik om så önskas
    Psalmsång
    Griftetal
    Bön
    Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
    Bibelläsning
    Psalmsång
    Begravningsbön, Herrens bön

Avslutning sker vanligtvis i kyrkan/kapellet vid kremation/eldbegängelse begravning. Man kan även avsluta akten i kyrka/kapell då kistan inte bärs ut till sänkning vid jordbegravning. Utbärning av kista vid kremations begravning kan även ske till väntande bil för transport till krematorium.

    Psalmsång
    Avskedet. De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.
    Slutbön
    Välsignelsen
    Extra sång/musik om så önskas.
    Utgångsmusik. De närmast anhöriga börjar gå ut, övriga följer efter.
    Klockringning

Avslutning vid jordbegravning

    Välsignelsen
    Psalmsång
    Extra sång/musik om så önskas
    Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan.
    Kistan sänks i graven
    Avskedstagandet sker med blommor eller ord.
    Slutbön
    De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem.
    Eventuell klockringning

Normala öppettider

  Måndag till Torsdag 12:00 - 16:00
  Fredag Stängt tillsvidare
  Lördag   Stängt
  Söndag   Stängt

Kontakta oss

Begravningsbyrån Arvidsjaur
Stationsgatan 30F,
933 32 Arvidsjaur


Tfn: 0960-100 70,
E-post: info@begravningsbyra-arvidsjaur.se
Webb: