Dödsannonser

Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet.

Man kan även uppmana att ge ett bidrag till något ändamål som var betydelsefullt för den avlidne.

Sorgbrev och sorgkort fyller samma funktion som dödsannonsen men kan uppfattas mer personligt än en dödsannons av mottagaren.
Nekrolog/ runa/minnestext är en personlig text, ibland kompletterad med ett fotografi, som undertecknas av den/de som skrivit dem. En notis innehåller enbart fakta om den avlidne och kan skrivas av en familjeredaktör på tidningen.

Vi på Begravningsbyrån hjälper er med detta men ni kan naturligtvis ordna det själva.