Ordna begravning

Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller nära vän är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det naturligt att man känner sig vilsen och osäker på vad som skall göras och i vilken ordning.

Är du nära anhörig som skall hantera allt ifrån begravning och andra praktiska frågor, till juridiska frågor, bör du så snart som möjligt kontakta begravningsbyrån.
En begravning är ett sätt att ta farväl av en anhörig och att kunna dela sorgen med andra.

Vi som arbetar på begravningsbyrån ser som en av våra viktigaste uppgifter, att på ett pedagogiskt sätt med omtanke och trygghet, informera om vilka möjligheter och alternativ som finns, när det gäller att utforma en begravning.

Hur ordnar man en begravning?

En begravning är verkligen personlig, både med avseende på den avlidne som är huvudperson för sista gången, men också för de efterlevande. Men det är stor skillnad mellan olika begravningar och en begravning kan göras bättre eller sämre. Hur bra en begravning blir beror oftast på planeringen.
Viktigt är att alla som stod den avlidne nära får komma till tals när begravningen skall förberedas, även barn och ungdomar i familjen. Erfarenheten visar att man sällan ångrar det man gjorde, men ofta det man inte gjorde.
En erfaren och kunnig begravningsbyrå är en garanti för att begravningen verkligen blir så bra som möjligt inom de ramar man tänkt sig och ev. med de speciella önskemål om musik, ceremoni, begravningstransporter eller något annat.

Som anhörig är det oftast inte möjligt att från början ha en uppfattning om hur allt skall vara och vilka alternativ som finns. Det är därför vår uppgift att hjälpa till med planeringen och ge goda råd baserade både på erfarenhet och kunskap.

Begravning inom en månad

Enligt lag ska gravsättning eller kremation ske snarast möjligt eller inom en månad från dödsdag. Anhöriga kan begära anstånd med gravsättning eller kremering om det föreligger särskilda skäl för det. Anhörigas förhinder att delta i begravningsceremonin eller särskilda önskemål om officiant eller lokal utgör däremot inte skäl för anstånd.
Vi hjälper dig med anståndsbegäran om du så önskar.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt ser vi gärna att du först kontaktar oss via telefon för att boka en tid då vi träffas. Oftast kan vi hjälpa dig samma dag eller nästföljande vardag. Passar det bättre att vi besöker dig istället så går det också bra.

Det går också bra att planera begravningen helt eller delvis via telefon och e-post om ni har svårt att samlas.
Det är beställaren av begravningen som påtar sig ansvaret att informera närstående (barn och syskon etc). Detta kan innefatta uppgifter som tid och plats för begravningen samt dess utformning.

Besöket på begravningsbyrån

På begravningsbyrån finns vi som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa dig vilka valmöjligheter som finns för att vi tillsammans ska kunna utforma en önskad och personlig begravning - en hyllning till livet.

Det här går vi igenom med er när ni kommer till begravningsbyrån
  • Bokning av tid och plats för eventuell begravningsakt
  • Jordbegravning eller kremationsbegravning
  • Minnesstund och svar om deltagande
  • Utformning av dödsannons och ev minnesfond
  • Val av kista och eventuell urna
  • Omhändertagande och kistläggning i egna kläder, svepdräkt eller befintliga kläder
  • Personligt avsked, om önskemål om detta finns
  • Val av kistdekoration och blommor
  • Gravsten eller textkomplettering
  • Rådgivning
Hembesök


Om ni istället önskar att vi kommer på hembesök så gör vi gärna det.

Normala öppettider

  Måndag till Torsdag 12:00 - 16:00
  Fredag Stängt tillsvidare
  Lördag   Stängt
  Söndag   Stängt

Kontakta oss

Begravningsbyrån Arvidsjaur
Stationsgatan 30F,
933 32 Arvidsjaur


Tfn: 0960-100 70,
E-post: info@begravningsbyra-arvidsjaur.se
Webb: