Enligt Svenska kyrkans ordning

I Sverige är det vanligast med begravning i Svenska kyrkan. Nedan följer deras begravningsritual vid kremationsbegravning. Förslag till ny begravningsgudstjänst finns. När den träder i kraft kan innehållet och ordningen förändras något.

Kremationsbegravning och jordbegravning som avslutas i kyrkan/kapellet

 • Klockringning
 • Ingångsmusik. Orgel spelas, de anhöriga intar sina platser om de inte redan har gjort det
 • Extra sång eller musik om så önskas
 • Psalmsång
 • Begravningsakten. Griftetal, bön och överlåtelsen där församlingen står upp när prästen kommer till orden " i Guds, den barmhärtiges namn överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila" och med tre skovlar mull eller korstecken viger stoftet till den sista vilan.
 • Psalmsång
 • Begravningsbön
 • Fader vår
 • Psalmsång
 • Avskedstagande med defilering runt kistan
 • Slutbön
 • Extra sång eller musik om så önskas
 • Utgångsmusik.
 • De anhöriga lämnar sina platser. Kistan lämnas kvar.
 • Klockringning

Vid jordbegravning kan avskedstagandet antingen tas i kyrkan eller ute vid graven, det är beroende på om anhöriga vill närvara vid gravsättningen eller inte. Om gudstjänsten avslutas vid graven sker avskedstagandet och defileringen istället på kyrkogården.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd” när det gäller vem som får förrätta en borgerlig begravning.

Begravningsbyrån kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).
Officianten håller i ceremonin, läser dikter, håller minnestal hjälper till vid eventuell defilering. Officianten är också behjälplig att sätta ihop programmet och inspirera de anhöriga. Kanske någon vän vill läsa en dikt eller hålla ett tal och musiker kan engageras för solostycken. En borgerlig begravning kan förrättas i begravningskapell, annan lokal eller ute i naturen.

Normala öppettider

  Måndag till Torsdag 12:00 - 16:00
  Fredag Stängt tillsvidare
  Lördag   Stängt
  Söndag   Stängt

Kontakta oss

Begravningsbyrån Arvidsjaur
Stationsgatan 30F,
933 32 Arvidsjaur


Tfn: 0960-100 70,
E-post: info@begravningsbyra-arvidsjaur.se
Webb: