Anmälan till minnesstund

En minnesstund kan hållas på en restaurang, i ett församlingshem, i bostaden eller annan lämplig plats. Det man bjuder på kan variera med allt från kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör de närmaste vad som passar med hänsyn till lokal, tid på dagen, gästernas ålder och antal samt ekonomi. Varför inte bjuda på den avlidnes favoritmat. En väl planerad minnesstund ger en fin samvaro och ett fint minne för framtiden.

Minnesstunden är en viktig del av begravningen. Inbjudan kan ske via dödsannonsen eller i en speciell inbjudan, muntligt eller skriftligt.

Planering av minnesstunden kan tex innebära placering vid borden. Att få hjälp av någon med ett värdskap kan underlätta både för de närmaste och gästerna.

Det kanske ska ordnas ett minnesbord med fotografi och blommor eller musik skall spelas under minnesstunden.

Om ni avser att närvara vi minnestunden, glöm inte att anmäla er till oss