Jordbegravning eller kremation

Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Kremation eller eldbegängelse, innebär att kistan med den avlidne bränns och askan gravsätts vid ett senare tillfälle eller i samband med begravningsakten.
Fler väljer idag kremation än jordbegravning.

Plats för begravning

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, vid graven, i hemmet, i annan lokal eller ute i naturen. Några formella krav finns inte utan valet följer ibland den trosinriktning som tillämpas.